[THÔNG BÁO] Dành cho người dùng Ví điện tử Moca

Uncategorized | 18 Tháng Một, 2024

Tiếp theo các thông báo vào ngày 23/12/2023 và ngày 28/12/2023, bạn chưa hoàn tất thủ tục xác thực tài khoản ví điện tử theo quy định của Ngân Hàng Nhà Nước tại Thông tư 23/2019/TT-NHNN. Do đó, Ví điện tử Moca của bạn đã bị ngưng hoạt động từ ngày 03/01/2024.

*Please scroll down for English version

Trong trường hợp bạn muốn rút số dư Ví về tài khoản ngân hàng của mình, vui lòng cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng nhận tiền tại đây. để Moca có thể ghi nhận, xác thực thông tin và tiến hành hoàn tiền theo quy trình. Dự kiến, bạn sẽ nhận được số dư về tài khoản ngân hàng trong vòng 7 ngày làm việc, kể từ ngày thông tin do bạn cung cấp được xác thực chính xác.

Trong trường hợp vì các lý do không mong muốn mà chúng tôi không thể hoàn trả số dư Ví về tài khoản ngân hàng bạn đã cung cấp, Moca sẽ thông báo đến bạn và tiếp tục phối hợp để hoàn tất việc hoàn tiền, bao gồm phương án chuyển đổi số dư của bạn thành các voucher ưu đãi dịch vụ Grab để bạn sử dụng nếu bạn có tài khoản trên ứng dụng Grab.

Vui lòng liên hệ Trung tâm trợ giúp trong trường hợp bạn cần hỗ trợ hoặc có yêu khác về việc hoàn trả số dư.

Trân trọng.

Moca.

———

Dear Moca users

As per the regulations issued by the State Bank of Vietnam (SBV), all active e-wallets must be verified. Following the previous announcements on 23rd and 28th of December 2023, we’ve noticed that your Moca e-wallet currently hasn’t completed this mandatory verification.

As of 3rd Jan 2024, your Moca e-wallet has been deactivated.

If you want to withdraw your balance, please provide your bank account information for verification here. You will receive your remaining balance to your bank account within 7 working days from the date Moca successfully verifies the information you provided.

In cases where due to unexpected reasons, we cannot refund the remaining balance to your bank account provided above, Moca will notify and continue to work with you to complete the refund, including the option to convert your balance into Grab vouchers for your ease of spending if you have a Grab account.

Please contact the Help center for further support or in case you request for refunding otherwise.

Thank you for your understanding,

Best regards.

Thông tin tin tức khác