Hướng dẫn

Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp

Cài đặt ứng dụng Moca

Tải và cài đặt đơn giản, hoàn toàn miễn phí
Bước 1

Bước 1

Mở ứng dụng Apple Store/ Play store trên điện thoại của bạn

Bước 2

Bước 2

Gõ từ khoá Moca Mobile Payment

Bước 3

Bước 3

Tải xuống và cài đặt ứng dụng Moca

Đăng ký tài khoản Moca

Đơn giản nhanh chóng, mang đến trải nghiệm lớn

Bước 1

Bước 1

Mở ứng dụng Moca > Nhập số điện thoại

Bước 2

Bước 2

Xác nhận Điều kiện và điều khoản sử dụng Đồng ý

Bước 3

Bước 3

Nhập mã kích hoạt được gửi đến số điện thoại của bạn qua tin nhắn.

Bước 4

Bước 4

Đăng ký tài khoản thành công! Bạn chọn liên kết thẻ ngân hàng để bắt đầu trải nghiệm Moca.

Liên kết thẻ quốc tế VISA; MASTER

Hướng dẫn chi tiết liên kết các loại thẻ VISA; MASTER của tất cả ngân hàng phát hành tại Việt Nam
Bước 1

Bước 1

Màn hình ứng dụng Moca chọn biểu tượng thẻ (góc phải màn hình ứng dụng) hoặc tại màn hình chính chọn biểu tượng cá nhân > chọn biểu tượng thẻ

Bước 2

Bước 2

Chọn Liên kết thẻ

Bước 3

Bước 3

Nhập số thẻ > Ngày hết hạn > Tên trên thẻ > Nhập CVV (3 số in mặt sau thẻ)
Xác thực bảo mật nhập VBS, MASTER 3D hoặc nhập OTP

Bước 4

Bước 4

Thẻ Visa; Master đã liên kết thành công

Liên kết thẻ ngân hàng ACB

Hướng dẫn chi tiết liên kết thẻ ngân hàng ACB

Bước 1

Bước 1

Màn hình ứng dụng Moca chọn biểu tượng thẻ (góc phải màn hình ứng dụng) hoặc tại màn hình chính chọn biểu tượng cá nhân > chọn biểu tượng thẻ

Bước 2

Bước 2

Chọn Liên kết thẻ

Bước 3

Bước 3

Nhập số thẻ ngân hàng ACB, ngày hết hạn

Bước 4

Bước 4

Nhập mã PIN của thẻ ACB

Bước 5

Bước 5

Thẻ ACB đã liên kết thành công

Liên kết thẻ ngân hàng EXIMBANK

Hướng dẫn chi tiết liên kết thẻ ngân hàng EXIMBANK

Bước 1

Bước 1

Màn hình ứng dụng Moca chọn biểu tượng thẻ (góc phải màn hình ứng dụng) hoặc tại màn hình chính chọn biểu tượng cá nhân > chọn biểu tượng thẻ

Bước 2

Bước 2

Chọn Liên kết thẻ

Bước 3

Bước 3

Nhập Số thẻ và Họ tên trên thẻ

Bước 4

Bước 4

Nhập xác thực OTP

Bước 5

Bước 5

Liên kết thành công.

Liên kết thẻ ngân hàng HDBank

Hướng dẫn chi tiết liên kết thẻ ngân hàng HDBank

Bước 1

Bước 1

Màn hình ứng dụng Moca chọn biểu tượng thẻ (góc phải màn hình ứng dụng) hoặc tại màn hình chính chọn biểu tượng cá nhân > chọn biểu tượng thẻ

Bước 2

Bước 2

Chọn Liên kết thẻ

Bước 3

Bước 3

Nhập Số thẻ, Ngày phát hành và Họ tên trên thẻ

Bước 4

Bước 4

Nhập xác thực OTP

Bước 5

Bước 5

Liên kết thành công.

Liên kết thẻ ngân hàng MSB

Hướng dẫn chi tiết liên kết thẻ ngân hàng MSB

Bước 1

Bước 1

Màn hình ứng dụng Moca chọn biểu tượng thẻ (góc phải màn hình ứng dụng) hoặc tại màn hình chính chọn biểu tượng cá nhân > chọn biểu tượng thẻ

Bước 2

Bước 2

Chọn liên kết thẻ

Bước 3

Bước 3

Nhập số thẻ ngân hàng MSB
Nhập tên trên thẻ

Bước 4

Bước 4

Nhập mã PIN của thẻ MSB

Bước 5

Bước 5

Thẻ MSB đã liên kết thành công

Liên kết thẻ ngân hàng OCB

Hướng dẫn chi tiết liên kết thẻ ngân hàng OCB

Bước 1

Bước 1

Màn hình ứng dụng Moca chọn biểu tượng thẻ (góc phải màn hình ứng dụng) hoặc tại màn hình chính chọn biểu tượng cá nhân > chọn biểu tượng thẻ

Bước 2

Bước 2

Chọn Liên kết thẻ

Bước 3

Bước 3

Nhập số thẻ ngân hàng OCB
Nhập tên trên thẻ

Bước 4

Bước 4

Nhập mã OTP để xác thực

Bước 4

Bước 4

Thẻ OCB đã liên kết thành công

Liên kết thẻ ngân hàng Sacombank

Hướng dẫn chi tiết liên kết thẻ ngân hàng Sacombank

Bước 1

Bước 1

Màn hình ứng dụng Moca chọn biểu tượng thẻ (góc phải màn hình ứng dụng) hoặc tại màn hình chính chọn biểu tượng cá nhân > chọn biểu tượng thẻ

Bước 2

Bước 2

Chọn Liên kết thẻ

Bước 3

Bước 3

Nhập số thẻ
Nhập tên trên thẻ

Bước 4

Bước 4

Nhập xác thực OTP

Bước 5

Bước 5

Thẻ Sacombank đã liên kết thành công

Liên kết thẻ ngân hàng SAIGONBANK

Hướng dẫn chi tiết liên kết thẻ ngân hàng SAIGONBANK

Bước 1

Bước 1

Màn hình ứng dụng Moca chọn biểu tượng thẻ (góc phải màn hình ứng dụng) hoặc tại màn hình chính chọn biểu tượng cá nhân > chọn biểu tượng thẻ

Bước 2

Bước 2

Chọn Liên kết thẻ

Bước 3

Bước 3

Nhập Số thẻ, Ngày phát hành và Họ tên trên thẻ

Bước 4

Bước 4

Nhập xác thực OTP

Bước 5

Bước 5

Liên kết thành công.

Liên kết thẻ ngân hàng SCB

Hướng dẫn chi tiết liên kết thẻ ngân hàng SCB

Bước 1

Bước 1

Màn hình ứng dụng Moca chọn biểu tượng thẻ (góc phải màn hình ứng dụng) hoặc tại màn hình chính chọn biểu tượng cá nhân > chọn biểu tượng thẻ

Bước 2

Bước 2

Chọn Liên kết thẻ

Bước 3

Bước 3

Nhập số thẻ ngân hàng SCB
Nhập tên trên thẻ

Bước 4

Bước 4

Nhập mã OTP để xác thực

Bước 5

Bước 5

Thẻ SCB đã liên kết thành công

Liên kết thẻ ngân hàng SHB

Hướng dẫn chi tiết liên kết thẻ ngân hàng SHB

Bước 1

Bước 1

Màn hình ứng dụng Moca chọn biểu tượng thẻ (góc phải màn hình ứng dụng) hoặc tại màn hình chính chọn biểu tượng cá nhân > chọn biểu tượng thẻ

Bước 2

Bước 2

Chọn Liên kết thẻ

Bước 3

Bước 3

Nhập Số thẻ, Họ tên khách hàng, ngày tháng phát hành

Bước 4

Bước 4

Nhập xác thực OTP

Bước 5

Bước 5

Liên kết thành công

Liên kết thẻ ngân hàng ShinhanBank

Hướng dẫn chi tiết liên kết thẻ ngân hàng Shinhan Bank

Bước 1

Bước 1

Màn hình ứng dụng Moca chọn biểu tượng thẻ (góc phải màn hình ứng dụng) hoặc tại màn hình chính chọn biểu tượng cá nhân > chọn biểu tượng thẻ

Bước 2

Bước 2

Chọn Liên kết thẻ

Bước 3

Bước 3

Nhập Số thẻ, Họ tên khách hàng

Bước 4

Bước 4

Nhập thông tin số CMND/Passport và ngày cấp

Bước 5

Bước 5

Nhập xác thực OTP

Bước 6

Bước 6

Liên kết thành công

Liên kết thẻ nội địa ngân hàng VCB

Hướng dẫn chi tiết liên kết thẻ ngân hàng VCB

Bước 1

Bước 1

Màn hình ứng dụng Moca chọn biểu tượng thẻ (góc phải màn hình ứng dụng)
hoặc tại màn hình chính chọn biểu tượng cá nhân > Chọn biểu tượng thẻ

Bước 2

Bước 2

Chọn Liên kết thẻ

Bước 3

Bước 3

Nhập số thẻ nội địa ngân hàng VCB,
Nhập ngày phát hành thẻ,
Nhập tên trên thẻ.

Bước 3

Bước 3

Nhập mã OTP được gửi tới số điện thoại đăng ký SMS Banking với VCB,
Tạo mPin xác thực khi thanh toán

Bước 4

Bước 4

Liên kết thẻ thành công

Liên kết thẻ quốc tế ngân hàng VCB

Hướng dẫn chi tiết liên kết thẻ quốc tế ngân hàng VCB
Bước 1

Bước 1

Màn hình ứng dụng Moca chọn biểu tượng thẻ (góc phải màn hình ứng dụng) hoặc tại màn hình chính chọn biểu tượng cá nhân > chọn biểu tượng thẻ

Bước 2

Bước 2

Chọn Liên kết thẻ

Bước 3

Bước 3

Nhập số thẻ quốc tế ngân hàng VCB,
Nhập ngày hết hạn,
Nhập tên trên thẻ

Bước 4

Bước 4

Nhập mã OTP được gửi tới số điện thoại đăng ký SMS Banking với VCB,
Tạo mPin xác thực khi thanh toán,
Nhập CVV bảo mật mặt sau của thẻ.

Bước 5

Bước 5

Liên kết thẻ thành công

Liên kết thẻ ngân hàng Bản Việt - VietCapitalBank

Hướng dẫn chi tiết liên kết thẻ ngân hàng VietCapitalBank

Bước 1

Bước 1

Màn hình ứng dụng Moca chọn biểu tượng thẻ (góc phải màn hình ứng dụng) hoặc tại màn hình chính chọn biểu tượng cá nhân > chọn biểu tượng thẻ

Bước 2

Bước 2

Chọn Liên kết thẻ

Bước 3

Bước 3

Nhập Số thẻ, Ngày phát hành và Họ tên khách hàng

Bước 4

Bước 4

Nhập xác thực OTP

Bước 5

Bước 5

Liên kết thành công.

Liên kết thẻ ngân hàng VPBANK

Hướng dẫn chi tiết liên kết thẻ ngân hàng VPB
Bước 1

Bước 1

Màn hình ứng dụng Moca > chọn biểu tượng Thẻ (góc phải màn hình) hoặc màn hình cá nhân > chọn biểu tượng thẻ

Bước 2

Bước 2

Chọn Liên kết thẻ

Bước 3

Bước 3

Nhập số thẻ ngân hàng VPBank,
Nhập tên trên thẻ

Bước 3

Bước 3

Nhập mã PIN của thẻ VPBank để xác thực > Xác thực

Bước 4

Bước 4

Thẻ VPB đã liên kết thành công

Thanh toán trực tiếp tại cửa hàng

Hướng dẫn thanh toán tại cửa hàng

Bước 1

Bước 1

Màn hình ứng dụng Moca
> Chạm màn hình bắt đầu thanh toán
> Quét QR thanh toán tại cửa hàng

Bước 2

Bước 2

Nhập số tiền cần thanh toán (nếu cần)
Lựa chọn nguồn tiền,
Nhập mã giảm giá (nếu có),
Xác thực bảo mật thanh toán.

Bước 3

Bước 3

Thanh toán thành công

Thanh toán cước taxi

Hướng dẫn thanh toán cước Taxi

Bước 1

Bước 1

Màn hình ứng dụng moca > Chạm màn hình bắt đầu thanh toán,
Quét QR thanh toán trên xe taxi.

Bước 2

Bước 2

> Nhập số tiền cần thanh toán hoặc hệ thống tự động nhận số tiền cần thanh toán
> Lựa chọn nguồn tiền,
> Nhập mã giảm giá nếu có,
> Xác thực bảo mật thanh toán

Bước 3

Bước 3

Thanh toán thành công

Thanh toán hoá đơn

Hướng dẫn thanh toán khách hàng có phát sinh dư nợ

Bước 1

Bước 1

Màn hình ứng dụng moca

Bước 2

Bước 2

Chọn thanh toán hoá đơn> chọn biểu tượng tiện ích

Bước 3

Bước 3

Chọn nhà cung cấp dịch vụ cần thanh toán

Bước 4

Bước 4

Nhập mã khách hàng chọn (i) xem hướng dẫn xem mã khách hàng của bạn

Bước 5

Bước 5

Thanh toán dư nợ phát sinh và đăng ký nhận thông báo thanh toán vào kỳ tiếp theo

Bước 6

Bước 6

Lựa chọn nguồn tiền danh sách các thẻ đã liên kết, nhập mã giảm giá nếu có và Xác thực bảo mật thanh toán

Bước 7

Bước 7

Thanh toán thành công

Thanh toán hoá đơn

Hướng dẫn thanh toán khách hàng chưa phát sinh dư nợ

Bước 1

Bước 1

Màn hình ứng dụng moca > chọn biểu tượng tiện ích

Bước 2

Bước 2

Chọn thanh toán hoá đơn

Bước 3

Bước 3

Chọn nhà cung cấp dịch vụ cần thanh toán

Bước 4

Bước 4

Nhập mã khách hàng chọn (i) xem hướng dẫn xem mã khách hàng của bạn

Bước 5

Bước 5

Chưa có dự nợ phát sinh trong kỳ và chọn đăng ký nhận thông báo thanh toán vào kỳ tiếp theo

Bước 6

Bước 6

Hệ thống tự động thông báo dư nợ phát sinh hàng tháng. Chạm vào thông báo và thanh toán

Bước 7

Bước 7

Lựa chọn nguồn tiền và xác thực bảo mật thanh toán

Bước 8

Bước 8

Thanh toán dư nợ thành công

Thanh toán trực tuyến

Hướng dẫn thanh toán trực tuyến (online)

Bước 1

Bước 1

Màn hình ứng dụng Moca.
Chạm màn hình bắt đầu thanh toán
Quét QR thanh toán tại trang thanh toán trực tuyến

Bước 2

Bước 2

Lựa chọn nguồn tiền danh sách các thẻ đã liên kết, nhập mã giảm giá nếu có.
Xác thực bảo mật thanh toán

Bước 3

Bước 3

Thanh toán thành công

Nạp tiền điện thoại/ Mua mã thẻ

Hướng dẫn nạp tiền điện thoại, mã thẻ
Bước 1

Bước 1

Màn hình ứng dụng moca > Chọn Tiện ích > Chọn Nạp tiền điện thoại, Mua mã thẻ

Bước 2

Bước 2

Chọn nhà mạng > Nhập số tiền cần nạp, mệnh giá thẻ cào

Bước 3

Bước 3

Lựa chọn nguồn tiền danh sách các thẻ đã liên kết, nhập mã giảm giá nếu có

Bước 4

Bước 4

Xác thực bảo mật thanh toán

Bước 5

Bước 5

Thanh toán thành công

Cài đặt hình thức đăng nhập

Thay đổi các lựa chọn cài đặt đăng nhập vào ứng dụng
Bước 1

Bước 1

Màn hình ứng dụng moca > Chọn Cá nhân > Chọn Cài đặt

Bước 2

Bước 2

Cấu hình đăng nhập > Nhập mật khẩu mỗi khi sử dụng/ Đăng nhập vân tay/ Tự động đăng nhập

Bước 3

Bước 3

Cài đặt thành công

Cài đặt thanh toán nhanh

Cài đặt Thay đổi hạn mức thanh toán nhanh, người bán hàng tin cậy

Bước 1

Bước 1

Màn hình ứng dụng moca > Chọn Cá nhân > Chọn Cài đặt

Bước 2

Bước 2

Thanh toán nhanh > Chọn biểu tượng (icon) > Nhập mật khẩu xác nhận kích hoạt thanh toán nhanh

Bước 3

Bước 3

Thanh toán nhanh > Chọn biểu tượng (bật tắt) > Nhập mật khẩu xác nhận kích hoạt thanh toán nhanh

Bước 4

Bước 4

Bạn có thể xoá Người bán tin cậy thanh toán nhanh

Xác thực Ví Moca

Hướng dẫn xác thực Ví Moca

Bước 1:

Bước 1:

Tại màn hình chính chọn biểu tượng “Cá nhân” > vào “Ví điện tử Moca”

Bước 2:

Bước 2:

Chọn “Nạp tiền”

Bước 3:

Bước 3:

Chọn “Xác thực tài khoản”

Bước 4:

Bước 4:

Xác thực tài khoản ngân hàng

Bước 5:

Bước 5:

Chụp hình CMND/CCCD/Hộ chiếu

Bước 6:

Bước 6:

Chụp ảnh chân dung

Bước 7:

Bước 7:

Điền thông tin cá nhân

Nạp tiền vào ví điện tử

Nạp tiền vào ví điện tử

Bước 1

Bước 1

Tại giao diện Ví điện tử
chọn Nạp tiền

Bước 2

Bước 2

Nhập số tiền cần nạp và chọn nguồn tiền
(nếu cần)

Bước 3

Bước 3

Nhập PIN/OTP/CVV để xác thực giao dịch

Bước 4

Bước 4

Nạp tiền thành công

Rút tiền từ ví điện tử

Rút tiền từ ví điện tử

Bước 1

Bước 1

Tại giao diện Ví điện tử
chọn Rút tiền

Bước 2

Bước 2

Nhập số tiền muốn rút

Bước 3

Bước 3

Yêu cầu rút tiền của bạn được khởi tạo, số tiền yều cầu rút được tạm trừ ra khỏi Ví.

Bước 4

Bước 4

Rút tiền thành công
Moca đã thực hiện chuyển tiền về thẻ đang liên kết với Ví.

Đổi thẻ/ Huỷ thẻ liên kết với Ví điện tử

Bước 1

Bước 1

Tại giao diện Ví điện tử
A. Để đổi thẻ liên kết chọn Chọn Đổi thẻ liên kết với Ví Điện tử
B. Để huỷ thẻ chọn Chi tiết

Bước 2-A

Bước 2-A

Chọn thẻ trong danh sách có thể liên kết thay thế.

Bước 2-B

Bước 2-B

Tại giao diện Quản lý thẻ
Chọn Xoá

Bước 3-B

Bước 3-B

Chọn Đồng ý để hoàn thành hủy thẻ liên kết với Ví điện tử.

Quản lý thẻ

Thêm; xoá; thay đổi thẻ thanh toán mặc định

Bước 1

Bước 1

Màn hình ứng dụng Moca > Chọn Cá nhân > Chọn biểu tượng Thẻ

Bước 2

Bước 2

Chọn thẻ cần thay đổi

Bước 3

Bước 3

Lựa chọn thẻ thanh toán mặc định/ Xoá thẻ

Thay đổi hạn mức giao dịch

Thay đổi hạn mức giao dịch thanh toán trong ngày

Bước 1

Bước 1

Màn hình ứng dụng Moca > Chọn Cá nhân > Chọn Cài đặt

Bước 2

Bước 2

Chọn hạn mức thanh toán

Bước 3

Bước 3

Lựa chọn hạn mức thanh toán tối đa trong ngày

Xem danh sách giao dịch

Tìm kíếm; xem danh sách giao dịch

Bước 1

Bước 1

Màn hình ứng dụng Moca > Chọn Cá nhân > Chọn Danh sách giao dịch

Bước 2

Bước 2

Danh sách giao dịch đã thực hiện

Bước 3

Bước 3

Chọn giao dịch xem chi tiết thông tin đã thanh toán

Chuyển tiền

Ví của bạn cần được liên kết với thẻ ngân hàng phù hợp để bắt đầu thực hiện chuyển tiền

https://www.moca.vn/ho-tro/huong-dan.html#kich-hoat-vi-dien-tu-2

Bước 1

Bước 1

Nhập hoặc chọn thông tin số điện thoại của người nhận

Bước 2

Bước 2

Nhập số tiền cần chuyển

Bước 3

Bước 3

Xác nhận thực hiện chuyển tiền

Bước 4

Bước 4

Nhận kết quả giao dịch