Cơ hội nghề nghiệp

Xây dựng cùng nhau, cùng nhau phát triển

Tuyển dụng

Vị trí đang tuyển

Vị trí Team Thành phố

Trưởng nhóm nghiệp vụ

Vận hành

Hà Nội

Nhân viên trực NOC (Network operation center)

Tech

Hochiminh City

Trưởng nhóm trực NOC (NOC Supervisor)

Tech

Hochiminh City

Junior Technical Support

Tech

Hochiminh City

Business Analyst

Tech

Hochiminh City

Junior QC Engineer (Tester Manual)

Tech

Hochiminh City

QC Engineer (Tester)

Tech

Hochiminh City

Java Developer (Junior/Senior)

Tech

Hochiminh City

Java Developer (System Integration Software Engineer)

Tech

Hochiminh City

SysOps Engineer

Tech

Hanoi or Hochiminh City

Risk Manager

Operation

Hanoi

Head of Technology Operations

Tech

Hanoi or Hochiminh City

Accountant Supervisor

Accountant

Hanoi