Cơ hội nghề nghiệp

Xây dựng cùng nhau, cùng nhau phát triển

Tuyển dụng

Vị trí đang tuyển

Vị trí Team Thành phố

RiskOps Analyst (Chargeback and Dispute)

Operations

Hà Nội