Cơ hội nghề nghiệp

Xây dựng cùng nhau, cùng nhau phát triển

Tuyển dụng

Vị trí đang tuyển

Vị trí Team Thành phố

Trưởng nhóm nghiệp vụ

Vận hành

Hà Nội

Nhân viên trực NOC (Network operation center)

Tech

Hochiminh City

Junior Technical Support

Tech

Hochiminh City

QC Engineer (Tester)

Tech

Hochiminh City

Java (Integration Software Engineer)

Tech

Hochiminh City

Risk Manager

Operations

Hanoi