Cơ hội nghề nghiệp

Xây dựng cùng nhau, cùng nhau phát triển

Tuyển dụng

Vị trí đang tuyển

Vị trí Team Thành phố

Software Engineer, Apps (Android)

Tech

Hochiminh City

Software Engineer, Apps (IOS)

Tech

Hochiminh City

Full Stack Engineer

Tech

Hochiminh City

Nhân viên trực NOC (Network operation center)

Tech

Hochiminh City

QA Engineer

Tech

Hochiminh City

Software Engineer, Integration (Java)

Tech

Hochiminh City