Các điều khoản và điều kiện chung


 


Bộ quy tắc ứng xử dành cho Đối Tác

Ban hành ngày 09/10/2019

Chào mừng bạn trở thành Đối tác của Ví điện tử Moca. Để tránh các hành vi gian lận và các hành xử không phù hợp, Moca đề nghị Đối tác tuân thủ nghiêm ngặt các Điều khoản trong Bộ quy tắc ứng xử như sau:

 

STT Nội dung Xử lý vi phạm
Lần 1 Lần 2 Lần 3
A Quy định các hành vi không được phép
1 Thiết lập và/ hoặc áp dụng giá bán Hàng Hóa và/ hoặc Dịch Vụ khi Khách Hàng thanh toán qua Ví Điện Tử Moca trên Ứng Dụng Grab (“Ví Moca”) cao hơn với giá bán cho Khách Hàng thông qua phương thức thanh toán và/ hoặc ứng dụng khác • Thông báo vi phạm và nhắc nhở lần 1 bằng văn bản và/ hoặc qua email. 
• Tạm dừng chương trình hỗ trợ truyền thông 1 tuần (nếu có) 
• Thông báo vi phạm và nhắc nhở lần 2 bằng văn bản và/ hoặc qua email và cảnh báo trước về việc ngừng hợp tác (nếu tái phạm) 
• Đưa ĐVCNTT vào danh sách hạn chế truyền thông trong vòng 1 tháng (nếu có) 
• Chấm dứt Hợp đồng 
2 Lợi dụng khuyến mại của Grab và/ hoặc Moca để trục lợi (bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp như: cửa hàng dùng Ví Moca cá nhân thực hiện thanh toán ảo nhằm trục lợi, cửa hàng phối hợp với khách hàng thực hiện thanh toán ảo để trục lợi từ chương trình khuyến mại, vv. • Thông báo vi phạm và nhắc nhở lần 1 bằng văn bản và/ hoặc qua email, yêu cầu ĐVCNTT cung cấp hóa đơn, chứng từ xác minh giao dịch 
• Tạm thời tắt chức năng thực hiện giao dịch và thanh toán của ĐVCNTT 
• Thông báo vi phạm và nhắc nhở lần 2 bằng văn bản và/ hoặc qua email và cảnh báo trước về việc ngừng hợp tác (nếu tái phạm) 
• Tạm thời tắt chức năng thực hiện giao dịch và thanh toán của ĐVCNTT 
• Moca tạm giữ khoản giao dịch bất thường của ĐVCNTT cho đến khi được cung cấp hóa đơn, chứng từ xác minh giao dịch cho Cơ quan chức năng hoặc các bên liên quan. 
• Chấm dứt Hợp đồng 
3 Cố tình không trả lại tiền thừa và/ hoặc hoàn tiền cho Khách Hàng khi Khách Hàng chuyển thừa tiền. • Thông báo vi phạm và nhắc nhở lần 1 bằng văn bản và/ hoặc qua email  • Thông báo vi phạm và nhắc nhở lần 2 bằng văn bản hoặc qua email và cảnh báo trước về việc ngừng hợp tác (nếu tái phạm) 
• Tạm dừng các chương trình hỗ trợ truyền thông trong vòng 1 tháng 
• Chấm dứt Hợp đồng 
4 Phát sinh các giao dịch đáng ngờ qua Ví Moca (bao gồm nhưng không giới hạn, các giao dịch có giá trị cao bất thường so với trung bình các giao dịch tại cửa hàng; tiến hành hoàn tiền cho khách hàng nhiều lần trong ngày, vv.) • Thông báo vi phạm và nhắc nhở lần 1 bằng văn bản và/ hoặc qua email, yêu cầu ĐVCNTT cung cấp hóa đơn, chứng từ xác minh giao dịch 
• Tạm thời tắt chức năng thực hiện giao dịch và thanh toán của ĐVCNTT. 
• Moca tạm giữ khoản giao dịch bất thường của ĐVCNTT cho đến khi được cung cấp hóa đơn, chứng từ xác minh giao dịch cho Moca và/ hoặc cơ quan chức năng hoặc các bên liên quan
• Chấm dứt Hợp đồng   
5 Các hành vi vi phạm nghiêm trọng theo kết luận của cơ quan công an hoặc các đơn vị có thẩm quyền khác  • Chấm dứt Hợp đồng     
B Thái độ – Ứng xử
6 Phân biệt đối xử giữa Khách Hàng thanh toán bằng Ví Moca và khách hàng sử dụng hình thức thanh toán khác tại cửa hàng (bao gồm nhưng không giới hạn trong các trường hợp: Thái độ, ứng xử, thời gian phục vụ, chất lượng Hàng Hóa và/ hoặc Dịch Vụ… • Thông báo vi phạm và nhắc nhở lần 1 bằng văn bản và/ hoặc qua email và cảnh báo trước về việc ngừng hợp tác (nếu tái phạm)  • Chấm dứt Hợp đồng   
7 Từ chối bán hàng hoặc không chấp nhận cho Khách Hàng thanh toán bằng Ví Moca mà không có lý do hợp lý  • Thông báo vi phạm và nhắc nhở lần 1 bằng văn bản và/ hoặc qua email và cảnh báo trước về việc ngừng hợp tác (nếu tái phạm)  • Chấm dứt Hợp đồng   
8 Hành vi không đúng mực (xâm phạm tài sản, thân thể, tinh thần, nhân phẩm), hành vi gây rối trật tự công cộng, hành vi vi phạm pháp luật với Khách hàng, nhân viên của Moca hoặc bất kỳ bên thứ 3 nào khác • Thông báo vi phạm và nhắc nhở lần 1 bằng văn bản và/ hoặc qua email và cảnh báo trước về việc ngừng hợp tác (nếu tái phạm)  • Chấm dứt Hợp đồng  
C Hành xử thiếu chuyên nghiệp
9 Tự ý tháo bỏ, thay đổi thiết bị POSM do Moca cung cấp  • Thông báo vi phạm và nhắc nhở lần 1 bằng văn bản và/ hoặc qua email • Thông báo vi phạm và nhắc nhở lần 2 bằng văn bản và/ hoặc qua email và cảnh báo trước về việc ngừng hợp tác (nếu tái phạm)
• Đưa ĐVCNTT vào danh sách hạn chế truyền thông trong vòng 1 tháng
• Chấm dứt Hợp đồng 
10 Không thông báo cho Moca khi thay đổi thông tin kinh doanh, địa điểm, số điện thoại liên lạc • Thông báo vi phạm và nhắc nhở lần 1 bằng văn bản và/ hoặc qua email  • Thông báo vi phạm và nhắc nhở lần 2 bằng văn bản và/ hoặc qua email và cảnh báo trước về việc ngừng hợp tác (nếu tái phạm) 
• Tạm thời tắt chức năng thực hiện giao dịch và thanh toán của ĐVCNTT trong vòng 01 tuần.
• Thông báo vi phạm và nhắc nhở lần 3 bằng văn bản và/ hoặc qua email 
• Tạm thời tắt chức năng thực hiện giao dịch và thanh toán của ĐVCNTT trong vòng 02 tuần.