[THÔNG BÁO] Dành cho người dùng đang sử dụng Ví điện tử Moca

Tin tức | 23 Tháng Mười Hai, 2023

Ví điện tử Moca của bạn sẽ bị ngưng hoạt động sau ngày 02/01/2024, nếu thủ tục định danh tài khoản và xác thực thông tin hồ sơ mở ví không được hoàn tất.

*Please scroll down for English version

Theo Thông tư 23/2019/TT-NHNN của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam, người dùng ví điện tử phải hoàn tất thủ tục định danh, xác thực thông tin hồ sơ mở ví và liên kết thành công ví điện tử với tài khoản thanh toán/thẻ ghi nợ của chính chủ ví điện tử.

Do đó, đến 23:59 ngày 02/01/2024, nếu bạn chưa hoàn tất các yêu cầu nêu trên, Ví điện tử Moca của bạn sẽ bị ngưng hoạt động. Chi tiết hướng dẫn xác thực tài khoản/kích hoạt Ví điện tử Moca tại đây.

Trong trường hợp Ví điện tử Moca của bạn đã bị ngưng hoạt động do chưa hoàn thành yêu cầu xác thực nêu trên, Moca sẽ hoàn trả số dư trong Ví điện tử Moca về thẻ ngân hàng đã liên kết với Ví điện tử Moca của bạn trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày 03/01/2024.

Trong trường hợp không thể hoàn trả số dư Ví về thẻ ngân hàng đã liên kết, Moca sẽ chuyển đổi số dư của bạn thành các phiếu ưu đãi dịch vụ Grab để bạn sử dụng.

Vui lòng liên hệ Trung tâm trợ giúp trong trường hợp bạn cần hỗ trợ hoặc có yêu khác về việc hoàn trả số dư.

Trân trọng.

Moca

———

Dear Moca users 

As per the regulations issued by the State Bank of Vietnam (SBV), all active e-wallets must be verified. We’ve noticed that your Moca e-wallet currently hasn’t completed this mandatory verification.

To ensure uninterrupted access to your Moca e-wallet, please follow the necessary steps to verify your account. You can find detailed instructions on how to do this by referring to this article.

Please note: If your Moca e-wallet verification is not completed by 23:59 on 02nd Jan 2024, your Moca e-wallet will be deactivated.

Moca will refund your remaining balance into the card linked with your Moca e-wallet within 07 working days after 3rd Jan 2024. If the refund process couldn’t be completed, we will convert your remaining balance into Grab vouchers for your ease of spending.

Please contact the Help center for further support or in case you request for refunding otherwise.

 

Thank you for your understanding,

Best regards.

Moca.