Thông báo về việc cập nhật giấy tờ tùy thân đã hết hạn

Tin tức | 21 Tháng Ba, 2023

Căn cứ Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 do Quốc hội ban hành có hiệu lực từ ngày 01 tháng 03 năm 2023.

Căn cứ Điều khoản sử dụng dịch vụ thanh toán di động Moca

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch Vụ Moca (“Moca”) trân trọng thông báo tới người dùng về việc cập nhật giấy tờ tùy thân được sử dụng để mở ví điện tử Moca.

  1. Mục đích

(i) Moca khuyến nghị bạn cập nhật với chúng tôi thông tin cá nhân ngay khi có sự thay đổi. Việc này không chỉ giúp Moca có thể phục vụ bạn tốt hơn, mà còn giúp hạn chế tranh chấp quyền sở hữu tài khoản, giảm thiểu rủi ro tài khoản bị đánh cắp, chiếm đoạt.

(ii) Tuân thủ quy định pháp luật Phòng chống rửa tiền về thường xuyên cập nhật thông tin người dùng. 

2 Phạm vi thông tin cần cập nhật: 

Giấy tờ tùy thân mà bạn sử dụng để xác thực ví Moca hiện tại đã hết hạn, bạn cần cập nhật giấy tờ tùy thân mới, đang hiệu lực theo quy định của pháp luật để việc sử dụng ví điện tử Moca của bạn không bị gián đoạn. 

Vui lòng gửi yêu cầu cập nhật thông tin cá nhân cho chúng tôi theo địa chỉ kyc.support@moca.vn

Các thông tin bạn cần cập nhật bao gồm:

  1. Thông tin cá nhân đã được xác thực bởi Moca: Họ tên đã cung cấp để mở ví.
  2. Thông tin cần cập nhật: Đính kèm hình ảnh: (i) CMND/CCCD/HC mới và (ii) ảnh chân dung của bạn

 Moca trân trọng thông báo và chân thành cảm ơn


Update Identification Document (ID) which has expired

Dear valued user,

Pursuant to the Law on Prevention Money Laundering No. 14/2022/QH15 promulgated by the National Assembly effective on March 01, 2023.

Pursuant to Moca TERMS AND CONDITIONS

Moca Technology and Services Joint Stock Company (“Moca”) would like to inform users about an updating program on expired ID.

  1. Objective

(i) Moca recommends that users update their personal information as soon as their information changes. This will not only help us  serve you better, but also prevent disputes on account ownership, reduce the risk of accounts being stolen or used inappropriately.

(ii) Comply with anti-money laundering laws on regularly updating Customer information.

2 Scope of the program:

The ID card which was used to activate your Moca wallet, has expired. We would like to request for your update on the new valid ID card to continue using Moca wallet.

Kindly update us with your information via email kyc.support@moca.vn.

The information you need to provide to Moca includes:

  1.       Personal information verified by Moca: Full name.
  2.       Updated information: Attach photos:  (i) Your new Passport and (ii) portrait photo

Regards,

The Moca team