Thông báo từ Moca về việc hoàn số dư còn lại trên ví điện tử Moca

Tin tức | 28 Tháng Sáu, 2024

*Please scroll down for English

Quý người dùng thân mến,

Moca chân thành cảm ơn quý người dùng đã luôn đồng hành cùng chúng tôi trong thời gian qua. Như đã thông báo, Moca sẽ ngừng cung cấp dịch vụ Ví điện tử Moca từ ngày 01/07/2024.

Từ ngày 01/07/2024, Moca sẽ tiến hành quy trình hoàn tiền cho người dùng còn số dư trong ví điện tử Moca. Việc hoàn tiền được thực hiện bằng phương thức chuyển khoản tự động vào thẻ/tài khoản ngân hàng còn hiệu lực đã liên kết vào Ví điện tử Moca. Dự kiến, người dùng sẽ nhận được số dư ví trước ngày 31/07/2024 nếu thẻ/tài khoản liên kết với ví điện tử của người dùng vẫn còn hoạt động và không có trở ngại bất thường nào về kỹ thuật. Trong trường hợp phương thức chuyển khoản tự động không thể thực hiện thành công, Moca sẽ gửi thông báo đến người dùng để thực hiện quy trình chuyển khoản số dư ví về tài khoản ngân hàng khác của người dùng và được Moca xác thực hợp lệ.

 Trong quá trình hoàn tiền tự động, Moca sẽ rút số dư ví để thực hiện chuyển khoản về tài khoản/thẻ liên kết, do đó, trong thời gian này số dư ví của người dùng sẽ hiển thị bằng 0 cùng với trạng thái “Đang hoàn số dư”. Trường hợp hoàn không thành công, số dư ví của sẽ được hiển thị lại trong vòng 07 ngày làm việc. Quy trình này sẽ được lặp lại cho đến khi việc hoàn tiền thành công. 

Người dùng có thể yên tâm rằng số dư của bạn được bảo toàn trong quá trình hoàn tiền. 

Vui lòng tham khảo thêm chi tiết tại đây.

Trân trọng,

Moca.

————————————————————————————————————-

 

Dear value users,

Thank you users for trusting and using Moca e-wallet in the past years. We have sent announcements to inform you about discontinuation of the Moca E-wallet service, effective from July 1st, 2024.

Starting from July 1st, 2024, Moca will start to refund users who still have a balance in Moca e-wallet. The refund will be carried out by an automatic bank transfer to the valid bank account linked to your Moca e-wallet. It is expected that you will receive the balance before July 31st, 2024 on the condition that the card/account linked to your Moca e-wallet is still valid/active and there are no unusual technical obstacles. If the automatic refund process cannot be successfully executed, we will send notification to you to proceed with the manual bank transfer process to another bank account that you provided and Moca successfully validates.

During the automatic refund process, Moca will withdraw from your wallet balance to execute the transfer back to your linked account/card. Therefore, during this period, your wallet balance will display as zero along with the status “Refunding”. In the event that the refund is unsuccessful, your wallet balance will be displayed again within 07 working days. This process will be repeated until the refund is successful. You can rest assured that your balance is preserved during the refund process.

You can find more information here.

Best regards,

Moca.