Thông báo từ Moca

Thông báo trên Moca App | 12 Tháng Sáu, 2024

*Please scroll down for English

Quý người dùng thân mến,

Moca chân thành cảm ơn quý người dùng đã tin tưởng và sử dụng ví điện tử Moca trong thời gian qua. Như thông tin mà chúng tôi đã gửi đến bạn, Moca sẽ ngừng cung cấp dịch vụ Ví điện tử Moca từ ngày 01/07/2024 và cũng từ thời gian này Moca sẽ bắt đầu quy trình hoàn tiền tự động cho toàn bộ người dùng còn số dư trong ví điện tử Moca.

Để việc hoàn tiền tự động về thẻ/tài khoản ngân hàng liên kết ví điện tử Moca của bạn được thành công, chúng tôi yêu cầu các thẻ/tài khoản ngân hàng này phải còn hợp lệ/hoạt động ít nhất đến hết ngày 31/07/2024. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy thẻ/tài khoản ngân hàng mà bạn đang dùng để liên kết ví điện tử Moca đã không còn hợp lệ/ngưng hoạt động, do đó, bạn vui lòng liên kết lại thẻ mới/tài khoản ngân hàng mới, còn hiệu lực theo hướng dẫn này không muộn hơn ngày 30/06/2024 để quá trình hoàn tiền tự động được diễn ra nhanh chóng và thuận tiện.

Vui lòng liên hệ Trung tâm trợ giúp trên ứng dụng Grab trong trường hợp cần hỗ trợ thêm về quy trình cập nhật thẻ/tài khoản liên kết ví. Trong trường hợp bạn không có thẻ/tài khoản ngân hàng khác để cập nhật hoặc quá trình cập nhật không thành công, bạn hãy an tâm rằng Moca sẽ liên hệ lại với bạn sau ngày 15/07/2024 để tiến hành phương án hoàn tiền thông qua chuyển khoản về tài khoản ngân hàng khác do bạn chỉ định.

Chúng tôi rất lấy làm tiếc về những bất tiện có thể xảy ra do sự thay đổi này. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ tiếp tục  trải nghiệm sự tiện lợi của thanh toán không tiền mặt trên nền tảng Grab.

Trân trọng,

Moca.

 


Dear users,

Moca sincerely thanks our valued users for your trust and use of the Moca e-wallet. As we have informed you, Moca will cease providing the Moca e-wallet service from July 1st, 2024 and from this time, Moca will begin the automatic refund process for all users with a balance in the Moca e-wallet.

To ensure the automatic refund to your bank account/card linked to your Moca e-wallet is successful, we require that these bank accounts/cards remain valid/active at least until July 31st, 2024. However, we noticed that the bank account/card you are using to link with your Moca e-wallet is no longer valid/inactive. Therefore, please re-link a new card/bank account that is still valid according to these instructions no later than June 30th, 2024, to ensure the automatic refund process is quick and convenient.

Please contact the Help Center on the Grab app if you need further assistance with updating your linked card/bank account. If you do not have another bank account/card to update or if the update process is unsuccessful, rest assured that Moca will send notification to you after July 15th, 2024, to proceed with the refund plan through a transfer to another bank account designated by you.

Moca apologizes for any inconvenience that may be caused due to this change. We hope you will continue to experience the convenience of cashless payments on the Grab platform.

Best regards,

Moca.

Thông tin tin tức khác

Thông báo từ Moca

Thông báo từ Moca

Thông báo trên Moca App | 28 Tháng Sáu, 2024

Thông báo từ Moca về việc ngừng dịch vụ ví điện tử Moca

Thông báo từ Moca về việc ngừng dịch vụ ví điện tử Moca

Thông báo trên Moca App | 31 Tháng Năm, 2024