Thông báo ngừng dịch vụ thanh toán hóa đơn và nạp tiền điện thoại

Thông báo trên Moca App | 24 Tháng Năm, 2024

Quý người dùng thân mến,

Moca gửi lời cảm ơn đến bạn vì đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua.

Từ ngày 31/5/2024, Moca ngừng cung cấp dịch vụ thanh toán hóa đơn trên ứng dụng Grab, đồng thời, ngừng cung cấp 2 dịch vụ thanh toán hóa đơn và nạp tiền điện thoại trên ứng dụng Moca.

Chúng tôi chân thành xin lỗi vì những bất tiện có thể xảy ra cho bạn do sự thay đổi này.

Trân trọng,
Moca.

——— 

Dear users,

Thank you for trusting and using our services in the past years.

Starting from the 31st of May, 2024, Moca will cease to provide billpay service on Grab application together with billpay and airtime features on Moca application.

We apologize for any inconvenience that may be caused due to this change.

Best regards,
Moca.

Thông tin tin tức khác

Thông báo từ Moca

Thông báo từ Moca

Thông báo trên Moca App | 28 Tháng Sáu, 2024

Thông báo từ Moca

Thông báo từ Moca

Thông báo trên Moca App | 12 Tháng Sáu, 2024

Thông báo từ Moca về việc ngừng dịch vụ ví điện tử Moca

Thông báo từ Moca về việc ngừng dịch vụ ví điện tử Moca

Thông báo trên Moca App | 31 Tháng Năm, 2024