[THÔNG BÁO] Dành cho người dùng đang sử dụng Ví điện tử Moca

Tin tức | 23 Tháng Mười Hai, 2023

Quý người dùng chưa hoàn tất thủ tục tài khoản, xác thực thông tin hồ sơ mở ví điện tử theo quy định của Ngân Hàng Nhà Nước. Ví điện tử Moca của bạn sẽ bị ngưng hoạt động sau ngày 02/01/2024, nếu thủ tục định danh và xác thực thông tin hồ sơ mở ví không được hoàn tất.

*Please scroll down for English version

Theo Thông tư 23/2019/TT-NHNN của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam, người dùng ví điện tử phải hoàn tất thủ tục định danh và xác thực thông tin hồ sơ mở ví và liên kết thành công ví điện tử với tài khoản thanh toán/thẻ ghi nợ của chính chủ ví điện tử.

Do đó, đến 23:59 ngày 02/01/2024, nếu bạn chưa hoàn tất các yêu cầu nêu trên, Ví điện tử Moca của bạn sẽ bị ngưng hoạt động. Chi tiết hướng dẫn xác thực tài khoản/kích hoạt Ví điện tử Moca có thể tham khảo tại đây.

Trong trường hợp bạn muốn rút số dư Ví về tài khoản ngân hàng của mình: vui lòng cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng nhận tiền tại đây  để Moca có thể ghi nhận và xác thực thông tin. Nếu bạn cung cấp thông tin trước ngày 02/01/2024, Moca sẽ tiến hành hoàn trả số dư trong Ví điện tử Moca về tài khoản ngân hàng do bạn cung cấp chậm nhất vào ngày 09/01/2024. Nếu bạn cung cấp thông tin sau ngày 02/01/2024, bạn sẽ nhận được số dư về tài khoản ngân hàng trong vòng 7 ngày làm việc, kể từ ngày thông tin do bạn cung cấp được xác thực chính xác.

Trong trường hợp không thể hoàn trả số dư Ví về tài khoản ngân hàng đã cung cấp, Moca sẽ chuyển đổi số dư của bạn thành các phiếu ưu đãi dịch vụ Grab để bạn sử dụng.

Vui lòng liên hệ Trung tâm trợ giúp trong trường hợp bạn cần hỗ trợ hoặc có yêu khác về việc hoàn trả số dư.

Trân trọng.

Moca.

———

Dear Moca users

As per the regulations issued by the State Bank of Vietnam (SBV), all active e-wallets must be verified. We’ve noticed that your Moca e-wallet currently hasn’t completed this mandatory verification.

To ensure uninterrupted access to your Moca e-wallet, please follow the necessary steps to verify your account. You can find detailed instructions on how to do this by referring to this article.

Please note: If your Moca e-wallet verification is not completed by 23:59 on 02nd Jan 2024, your Moca e-wallet will be deactivated.

If you want to withdraw your balance, please provide your bank account information for verification here .Moca will refund your remaining balance into the verified bank account as soon as possible and no later than 9th Jan 2024, or if you provide the bank information after 2nd Jan 2023, you will receive your remaining balance to your bank account within 7 working days from the date Moca successfully verify the information you provided.

If the refund process couldn’t be completed, we will convert your remaining balance into Grab vouchers for your ease of spending.

Please contact the Help center for further support or in case you request for refunding otherwise.

Thank you for your understanding,

Best regards.