Thông báo cập nhật Điều khoản sử dụng dịch vụ thanh toán di động Moca

Thông báo trên Moca App | 13 Tháng Ba, 2024

Quý người dùng thân mến,

Moca cập nhật Điều khoản sử dụng dịch vụ thanh toán di động Moca, có hiệu lực kể từ ngày 18/03/2024.

Vui lòng truy cập liên kết để biết thêm chi tiết.

Trân trọng,

Moca.

Thông tin tin tức khác

[THÔNG BÁO ] Dành cho người dùng Ví điện tử Moca

[THÔNG BÁO ] Dành cho người dùng Ví điện tử Moca

Thông báo trên Moca App | 31 Tháng Một, 2024

[THÔNG BÁO] Dành cho người dùng Ví điện tử Moca

[THÔNG BÁO] Dành cho người dùng Ví điện tử Moca

Thông báo trên Moca App | 31 Tháng Một, 2024

[THÔNG BÁO] Dành cho người dùng Ví điện tử Moca

[THÔNG BÁO] Dành cho người dùng Ví điện tử Moca

Thông báo trên Moca App | 18 Tháng Một, 2024