SysOps Engineer

SysOps Engineer

28 Tháng Tám, 2018

Ứng tuyển

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

– Tổ chức, quản lý và vận hành các hoạt động của hệ thống CNTT nhằm đảm bảo dịch vụ, hệ thống cơ sở hạ tầng, truyền thông hoạt động ổn định, an toàn, hiệu quả.
– Các công việc chính:

 • Quản lý, vận hành, giám sát hoạt động, dịch vụ hệ thống CNTT; bảo đảm tính liên tục của các dịch vụ (BCP), bảo đảm năng lực hệ thống/dịch vụ đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của hoạt động kinh doanh.
 • Phân tích, giải quyết và xử lý nhanh chóng các sự cố, vấn đề phát trinh trong quá trình vận hành, theo dõi hệ thống.
 • Nghiên cứu, tìm hiểu và áp dụng các giải pháp mới nhằm tối ưu quản lý, vận hành, theo dõi hệ thống.
 • Xây dựng, lập kế hoạch và tổ chức triển khai các giải pháp CNTT.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

– Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT, ưu tiên ứng viên có các chứng chỉ về system, network, security…
– Đã làm việc trong lĩnh vực CNTT từ 3 năm trở lên.
– Có hiểu biết sâu và năng lực, kinh nghiệm vận hành, triển khai các thành phần cốt lõi của hệ thống CNTT: máy chủ, ứng dụng, mạng, cơ sở dữ liệu, an toàn và bảo mật.
– Có kiến thức về các chuẩn và qui trình quản lý hệ thống CNTT trong và ngoài nước.
– Sử dụng tiếng Anh xử lý các tài liệu chuyên ngành CNTT.

Các kỹ năng mong muốn:
– OS: Windows, Linux.
– Monitoring: Nagios, Appdynamics, Solarwind, Appmanager, datadog, Zabbix, Kibana/Elastic search…
– Web server: Apache, Ngnix, Tomcat.
– Version Control: Git/SVN.
– Database: MySQL, MongoDB (Replicate/Backup Master/Slave).
– CI/CD: Teamcity, Jenkins….
– Container: Docker, Kubernetes/Swarm
– Terminal: Bash script, Vim/nano, command/tools, compile app from source (gcc, make).
– Cloud: ESXi/Vmware, AWS,
– Others: OSI model, TCP/IP/UDP, Reverse proxy/Load balancing (HA Proxy), cache (squid, Ngnix), Firewall (Iptables/Cisco/Fortinet), Switching/Routing, VPN, SSL/TLS/SSH/SFTP/SCP, Syslog, WIFI.
– Security: PCI DSS, ISO 27001, Top 10 OWASP, CIS hardening, Vul Scan, Network/system scan, WAF, DDOS…
– Enterprise services: Email, Rocket Chat, Slack, AD/LDAP, Conference Voice/Video, G Suite…

MỨC LƯƠNG

– Lên đến 35.000.000 VNĐ

LƯU Ý KHÁC

– Thời gian làm việc: 40h/tuần; Thứ hai đến thứ sáu (08:30 đến 17:30)
– Moca là đối tác chiến lược của Grab về thanh toán điện tử tại Việt Nam
– Môi trường trẻ, năng động, hỗ trợ tối đa khả năng phát triển con người
– Phúc lợi:

 • Bảo hiểm: BH sức khỏe Bảo Việt và BHXH trên tổng thu nhập.
 • Nghỉ phép: 12 ngày/năm, 13 ngày/năm khi làm việc liên tục 03 năm.
 • Thưởng: Lương tháng 13, thưởng năm theo hiệu quả công việc và kinh doanh.
 • Teambuilding; Học tiếng anh; Khám sức khỏe định kỳ,…
 • Lập trình viên dùng Macbook 

– Thu nhập:

 • Thu nhập cạnh tranh theo năng lực.
 • Đánh giá kết quả công việc: Định kỳ 02 lần/năm
 • Xem xét điều chỉnh thu nhập: 01 – 02 lần/năm.

NƠI LÀM VIỆC

 • 65C Cao Thắng, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

EMAIL ỨNG TUYỂN

Ứng tuyển