Biểu phí và hạn mức giao dịch chuyển tiền qua ứng dụng Moca

Tin tức | 03 Tháng Mười Hai, 2017

Biểu phí và hạn mức giao dịch chuyển tiền qua ứng dụng Moca

1. Nạp tiền vào ví Moca

Nguồn tiền Phí Hạn mức giao dịch
Tài khoản Ngân hàng miễn phí

– Hạn mức giao dịch lần:

Số tiền tối thiểu: 10.000 VNĐ.

Số tiền tối đa: 2.000.000 VNĐ.

– Hạn mức giao dịch ngày đối với người dùng: 5.000.000VND/ngày/người dùng.

– Hạn mức giao dịch ngày đối với thẻ: 5.000.000VND/ngày/thẻ.

Thẻ nội địa Ngân hàng liên kết miễn phí
Thẻ Quốc tế (Visa/ Master/ JCB) 2% giá trị GD

2. Chuyển tiền đến ví Moca

Nguồn tiền Phí Hạn mức giao dịch
Ví điện tử Moca miễn phí

– Hạn mức giao dịch lần:

Số tiền tối thiểu: 10.000 VNĐ.

Số tiền tối đa: 2.000.000 VNĐ.

– Hạn mức giao dịch ngày đối với người dùng: 5.000.000VND/ngày/người dùng.

– Hạn mức giao dịch ngày đối với thẻ: 5.000.000VND/ngày/thẻ.

Thẻ nội địa Ngân hàng liên kết miễn phí
Thẻ Quốc tế (Visa/ Master/ JCB) 2% giá trị GD

3. Rút tiền từ ví Moca

Nguồn tiền Phí Hạn mức giao dịch

– Ngân hàng VPBank

– Ngân hàng ACB

– Ngân hàng Sacombank

– Ngân hàng Maritimebank

– Ngân hàng HDBank

2.000VND/1 giao dịch

– Hạn mức giao dịch lần:

Số tiền tối thiểu: 50.000 VNĐ.

Số tiền tối đa: 2.000.000 VNĐ.

– Hạn mức giao dịch ngày: 5.000.000VND/ngày/người dùng.

– Tần suất giao dịch tối đa 03 giao dịch/ngày.